background

Nieuws uit de bouwsector

Bouwproductie neemt licht toe

Bouwproductie neemt licht toe

Luxemburg
De bouwproductie is in Nederland van december op januari met 0,4 procent gestegen.
Vergeleken met januari 2011 registreert Eurostat een groei van 0,2 procent.


Polen
In Polen komt naar mate het Europees kampioenschap voetballen nadert de bouwwoede tot rust.
In december groeide de productie nog met 0,1 procent.
Het bouwtempo van de Polen ligt momenteel vijf keer zo hoog als in 2005.
Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië zakte het bouwvolume in januari verder weg.
Na het verlies van 11,2 procent van november op december raakten de bouwers in de eerste maand van het jaar nogmaals 13,8 procent kwijt.
De productie ligt vrijwel op het niveau van 2005.
Duitsland
Duitsland kende een terugslag van 6,5 procent in december.
In januari nam de productie weer met 4,3 procent toe.
Het peil van de productie is sedert 2005 met een kwart toegenomen.
Gezien de sterke toename van het aantal bouwvergunningen blijft de Duitse bouw voorlopig in de lift.
België
In België nemen de bouwvolumes gestaag af.
In december, de laatste gegevens bekend bij Eurostat, leverde de branche 7 procent in. In het vierde kwartaal lag de Belgische bouwproductie 16,4 procent boven het niveau van peiljaar 2005.

Goed ingerichte openbare ruimte levert voordeel op...

Goed ingerichte openbare ruimte levert voordeel op...

Ede - De onderhoudsbudgetten staan zwaar onder druk bij gemeenten.
Onterecht!
Vooral mooi groen levert aantoonbaar stijgende huizenprijzen en dalende leegstand op.
Voor het eerst heeft kennisplatform CROW aangetoond dat een maatschappelijke kosten-baten analyse ook uitvoerbaar is op wijkniveau.
Het gevoel bestaat dat onderhoud van openbare ruimtes de schatkist vooral geld kost, maar goed beheer verdient zichzelf terug.
Een goede openbare ruimte draagt bij aan actuele maatschappelijke thema’s zoals sociale samenhang, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedwaarde.
Een gemeente die investeert in een goed ontworpen en onderhouden openbare ruimte, investeert dus ook in de sociale cohesie in een wijk en in de gezondheid van zijn burgers.
Daarnaast is er financieel voordeel.
Voor een gemeente zijn WOZ-inkomsten een belangrijke inkomstenbron.
Als die waarde omhooggaat doordat de openbare ruimte bij woningen aantrekkelijk is, heeft de gemeente ook geldelijk profijt van haar investering.
Geef aan uw gemeente door als u niet tevreden bent over de huidige openbare aanplant, mogelijke verpaupering, vandalisme, verlichting of wegonderhoud.

Ikea wil honderd hotels bouwen in Europa

Ikea wil honderd hotels bouwen in Europa

Den Haag - Ikea wil honderd goedkope hotels bouwen in Europa. Dat meldt de Financial Times.
Het gaat om goedkope hotels die niet de merknaam 'Ikea' zullen dragen.
Ook zal Ikea zich niet met de bedrijfsvoering bezighouden.
Ikea wil bouwen in landen waar de vastgoedtak ook nu al actief is, zoals in het Engeland, Polen en Duitsland.
Ook Nederland kan op de hotels rekenen.