background

Nieuws uit de bouwsector

Zwollenaren willen tram

Zwollenaren willen tram

Zwolle - Een meerderheid van de inwoners van de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen vindt dat er een tramlijn moet komen van Zwolle naar Kampen.

Dat blijkt uit een enquête van Stadshagennieuws. Driekwart (76 procent) van de ondervraagden vindt dat de tram er moet komen. En wel van Stadshagen naar Kampen. De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel bekijken momenteel wat de mogelijkheden zijn.

De huidige spoorverbindig wordt stopgezet als de Hanzelijn er is.

Plantaardige dakbedekking

Plantaardige dakbedekking

Op de Statenzaal van het provinciehuis in Zwolle is nieuwe dakbedekking geplaatst. Het gaat om een witte reflecterende dakbedekking die geproduceerd is op plantaardige basis. Het bedrijf Olster Dakwerken uit Steenwijk heeft het materiaal geleverd. Het onderliggende dakisolatiepakket is op dezelfde basis geproduceerd en geeft het dak een aanzienlijk hogere isolatiewaarde dan volgens het bouwbesluit noodzakelijk is.

Energieverbruik sterk teruggedrongen

De Provincie Overijssel is launching customer van deze innovatieve dakbedekkingmaterialen in Nederland. Dat wil zeggen dat de provincie de eerste is die dit materiaal in Nederland gebruikt. Met de dakbedekking wordt het energieverbruik binnen in het bestuurscentrum sterk teruggedrongen door beperking van de koelvraag in de zomer en van het warmteverlies in de winter. Verder wordt in 2013 een nieuwe generatie zonnecellen op het Statenzaaldak geplaatst waarmee energie opgewekt wordt waarvan de opbrengst veel hoger is dan van huidige generaties zonnecellen.

Overijssel zal opnieuw als launching customer van dit innovatieve Nederlandse product optreden. In 2013 wordt ook de dakbedekking op de brug en het hoofdgebouw vervangen. Het energielabel van het provinciehuis verbetert met al deze maatregelen verder tot A+++.

Energieopwekkende ruiten ontwikkeld

Energieopwekkende ruiten ontwikkeld

Onderzoekers aan de University of California in Los Angeles hebben een nieuw soort zonnecel ontwikkeld die op glas kan worden aangebracht. Zo zouden ruiten in de toekomst energie kunnen opwekken.
In een artikel in het wetenschappelijk magazine Advanced Materials doen de onderzoekers van het Yang Yang Laboratorium hun plannen uit de doeken. Het is niet de eerste keer dat wordt geprobeerd om glazen oppervlaktes zonne-energie te laten opwekken, maar deze keer zouden de zonnecellen makkelijk in massaproductie kunnen gaan.

Printen op polymeer
De nieuwe cellen worden ‘geprint’ op rollen polymeer, die dan op het glas aangebracht kunnen worden. Zo kan zestig procent van het natuurlijke licht worden doorgelaten, en de rest gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Naast ruiten van huizen of auto’s, zouden ook de glazen panelen voor smartphones hiermee kunnen worden uitgerust.

Dennenhout goed voor uw hart...

Dennenhout goed voor uw hart...

Dennenhout zorgt voor rust en het aantal hartslagen gaat naar beneden.
Onderzoek heeft aangetoond dat hout van de GROVE DEN, (de koningin van de Alpen) invloed heeft op ons bioritme.
In het hout van deze boom zitten etherische oliën die men uitgebreid in het laboratorium heeft onderzocht.
Geteste personen die in de omgeving van de grove den leven blijken per dag +/- 3500 hartslagen minder te hebben.
Omgerekend is dit voor het hart per dag maar liefst een uur minder werk wat neerkomt op ruim 2 volle weken per jaar!

En meer...
Vroeger was al bekend dat in kasten van dennenhout geen motten kwamen, en ook weet men nu, dat; als er hout van de grove den dichtbij de slaapplaats aanwezig is, sommige ziektekiemen niet overleven en het antibacterieel werkt.
De stof “Alpha-Pinene” schijnt hier verantwoordelijk voor te zijn en gaat ook huisstofmijt te lijf.

Grote kans dat het vroegere houtsnijwerk meer en meer terugkomt en de Oostenrijkse dennenlikeur wordt gedronken, PROOST!

Oproep.
Oostenrijk bestaat bijna voor de helft (47%) uit bos.
Hier zijn ca. 2 miljard sparren, 130 miljoen lariksen en 195 miljoen grove dennen.
Is dit misschien de reden dat wij graag naar Oostenrijk gaan ?
Provincies en gemeenten kom op... aanplanten die dennenbossen óók de vogels en eekhoorns hebben er  baat bij.
PLAATS GENOEG!

Geluid blaast brand uit

Geluid blaast brand uit

Arlington - Droog blussen beperkt de kans op schade na een brand.
Wetenschappers van het Amerikaanse defensie-instituut DARPA proberen nu branden in onder meer militaire brandstofsystemen te blussen met onder meer geluid en elektriciteit.

De onderzoekers zien op termijn ook burgertoepassingen voor hun vindingen. In de studie wordt brandende diesel geblust met elektromagnetische- en akoestische golven. De elektromagnetische golven komen uit een in glas gekapselde elektrode en blazen de vlammen uit de brandstof. Het glas voorkomt dat van de elektrode vonken overslaan naar de brandstof.
Geluidsgolven blussen op hun beurt door het contact tussen de brandstof en de vlammen te verkleinen. Tegelijk wordt de hitte over een groter oppervlak verdeeld waardoor te weinig energie overblijft om de brand gaande te houden.

Veel gemeenten verlagen prijzen kavels

Veel gemeenten verlagen prijzen kavels

Die voorzichtige conclusie kan worden getrokken uit de gemiddelde prijs van bouwkavels zoals het Kadaster die registreert.
In juli 2011 moest gemiddeld nog bijna 400 euro per vierkante meter worden betaald, in juli 2012 rond de 360 euro.
De ingezette neerwaartse trend lijkt de komende tijd door te zetten.
Tegenover de dalende prijzen staat een lichte stijging van het aantal bouwkavels.
Na een top in december 2011 van meer dan 2.000 beschikbare kavels is het aanbod teruggezakt naar 1.100 in januari van dit jaar en zelfs 1.000 in april.
In juli is het aanbod weer gestegen naar 1.250.
Het aantal getransporteerde bouwkavels is tussen januari en juli vrijwel stabiel gebleven op iets meer dan 500.

Bijna gouden gevel

Bijna gouden gevel

Arnhem - Schitterend in de zon verrijst op Papendal in Arnhem het nieuwe trainingscomplex van Vitesse.
Geïnspireerd op het trainingscentrum van de Londense voetbalclub Chelsea, wordt de gevel afgewerkt met een messing beplating.
Nu lijkt het nog haast een gouden gevel, maar in de loop van de jaren verkleurt het materiaal naar een bruinere tint.
Leidekkers van Hundertmark uit Wijchen monteren de ongepatineerde messing platen stuk voor stuk.
Alle hebben een andere afmeting volgens het ontwerp van Geesink Weusten Architecten.
Hoofdaannemer Veluwezoom Verkerk bouwt samen met Kuijpers Installatie in een jaar tijd het nieuwe trainingscomplex, dat half december klaar moet zijn.

Winkelcomplex vraagt geen energie

Winkelcomplex vraagt geen energie

Hengelo - Met een maximale subsidie van 199.000 euro kan de bouw van de eerste energieneutrale winkelvoorziening in Nederland beginnen.
Dat wordt het winkel- en showroomcomplex Weidehoek in het Overijsselse Hengelo.
De start van de bouw staat volgens Oude Wolbers-Droste Projectontwikkeling gepland voor medio 2013.
Het dak van het complex wordt uitgerust met 760 zonnepanelen, die met een opbrengst van 180.000 kWh ruim voldoende kunnen voorzien in de energiebehoefte.
Door het energiezuinige klimaatsysteem hebben de ondernemers nagenoeg geen energiekosten.
De subsidie wordt verleend door de provincie.

Rood voor Rood houdt Overijssel levendig en mooi

Rood voor Rood houdt Overijssel levendig en mooi

Sinds 1950 is het aantal agrarische bedrijven in Overijssel met maar liefst 75% afgenomen en jaarlijks stopt nog steeds 3% van de boeren.
Van de 26.000 erven die de provincie telt zullen er uiteindelijk slechts 3.000 als boerenbedrijf blijven functioneren.
De rest zal een andere bestemming krijgen.
De door de provincie Overijssel ingestelde regeling Rood voor Rood moet een antwoord geven op de gevolgen van deze krimp van agrarische bedrijvigheid.
Zo mag een burgerwoning in de plaats komen van een niet meer in gebruik zijnde schuur of stal. De provincie wil hiermee landschappelijke kwaliteiten behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren.
En dit het liefst in samenhang met een versterking van de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied.
De regeling biedt de mogelijkheid om een bouwkavel te realiseren in ruil voor de sloop van minimaal 850 m2 schuren of stallen.
Geef uw te slopen schuur of stal aan ons door dan informeren wij u over de mogelijkheden.
Voor nadere informatie of toepassing kunt u via email info@selectbouwnet.nl contact opnemen.

Tweede ronde voor subsidieregeling herbestemming monumenten

Tweede ronde voor subsidieregeling herbestemming monumenten

De subsidieregeling voor herbestemming van monumenten wordt weer opengesteld.
Er is 1,7 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen voor het tijdelijk wind- en waterdicht maken van monumenten.
De regeling is bedoeld voor allerlei soorten monumenten, met en zonder een beschermde status. Vanaf 1 oktober kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De indieningstermijn sluit op 30 november.
De komende tien jaar raakt 2 miljoen vierkante meter aan monumentale panden in onbruik. Eigenaren, maar ook omwonenden, gemeenten en andere initiatiefnemers zetten hun schouders onder de herbestemming van zulke markante gebouwen.
Met het beschikbaar stellen van 2,4 miljoen euro subsidie per jaar faciliteert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming en het tijdelijk wind- en waterdicht maken van leegstaande, historisch waardevolle en karakteristieke gebouwen.
Deze subsidie draagt bij aan behoud van ons erfgoed voor de toekomst.