background

Nieuws uit de bouwsector

Op hellend vlak

Op hellend vlak

Eindhoven - Als alpinisten op een gletsjer verplaatsen medewerkers van ZND Nedicom zich over het hellende dak van het Evoluon in Eindhoven.

Het bedrijf, specialist in het duurzaam conserveren van de gebouwschil, voorziet het koepeldak van het uit 1966 daterende expositiegebouw van Philips na een milieuvriendelijke schoonmaakbeurt van een speciale beschermingslaag.

Deze coating is waterafstotend en voorkomt dat vervuilende deeltjes van onder andere uitlaatgassen zich weer snel aan het 4711 vierkante meter grote oppervlak hechten en de witte glans doen vergrauwen. Philips neemt het gebouw deze zomer weer in gebruik.

Leg afspraken altijd schriftelijk vast

Leg afspraken altijd schriftelijk vast

Den Haag - Afspraken tussen opdrachtgever en aannemer moeten ten alle tijden schriftelijk vastgelegd worden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad in een geschil tussen Dura Vermeer Bouw uit Ede en woningcorporatie Vivare. 

Opdrachtgever en bouwer zijn het niet eens over de gunning van het project Tussen de Lanen in Doorwerth. Vivare gunde het project in 2004 aan Dura Vermeer. In het bestek werd het project opgedeeld in drie fasen. Met de aannemer werd een contract afgesloten voor bouwfase 1a en 1b. Later krabbelt Dura Vermeer terug. De aannemer wil de tweede fase best bouwen, maar niet voor het geoffreerde bedrag. Dat hoeft ook niet, stelt de bouwer, want Vivare heeft hiertoe geen schriftelijke opdracht gegeven binnen de zogenaamde “gestanddoeningstermijn”. Volgens Vivare is een schriftelijke bevestiging dan niet nodig.

De Hoge Raad geeft Dura Vermeer gelijk. Volgens de rechters is in het Aanbestedingsreglement duidelijk vermeld dat de opdracht van de aanbesteder “geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling”. De Hoge Raad sluit zich hiermee aan bij de uitspraak van het hof.

Extra bescherming voor dijkwoning

Extra bescherming voor dijkwoning

Zwolle - Zes families nabij Zwolle raken hun woning kwijt aan de IJssel. De IJsseldijk wordt verlegd, zodat de rivier meer water kan afvoeren en Zwolle droog blijft.

Drie families laten nu een dijkwoning bouwen op de plek waar straks de nieuwe IJsseldijk komt. Een damwand geeft één van de woningen extra bescherming.

Beton kan zonder wapening

Beton kan zonder wapening

Rotterdam - Een nat betonmengsel met Megatrax blijkt geschikt voor het storten van een betonvloer zonder wapening, krimpnet en vezels.

MGX houdt de samenstelling van het additief geheim. De (buiten)vloer is gestort bij de Rotterdamse Betoncentrale, op een fundering van grondverbetering met Megatrax. Hij wordt bereden door truckmixers, shovels en ander zwaar materieel. De vloer heeft een oppervlakte van zo’n 1500 vierkante meter, maar geen dilataties.

Kunststof warmtewisselaar wint innovatieprijs

Kunststof warmtewisselaar wint innovatieprijs

Venlo - Met zijn kunststof warmtewisselaar heeft de Rotterdamse HeatMatrix Group de tweede plaats behaald in de MKB Innovatie top 100 van Syntess. Derde werd I.C.Y. uit Lemmer met zijn slimme thermostaat.

HeatMatrix richt zich op restwarmtewinning en warmte-integratie bij industriële gebruikers van onder andere stoomketels, afvalverbranders en kolencentrales. Volgens het bedrijf ligt daar nog veel potentie. In Nederland gaat nu nog ca. 40% van winbare restwarmte verloren via schoorstenen. Het bedrijf won met de warmtwisselaar LUVO eerder al de Spirits of Innovation Award op Energie 2011.

Consument heeft echt iets te kiezen in zonnestroom

Consument heeft echt iets te kiezen in zonnestroom

Utrecht - Er zijn in Nederland 488 verschillende typen zonnepanelen op de markt. Verder worden er 188 verschillende omvormers op de markt gebracht en zijn er veel complete pakketten.

Dit blijkt uit een inventarisatie door Stichting Monitoring Zonnestroom in opdracht van Agentschap NL. Het aantal ‘unieke’ zonnepanelen is ten opzichte van oktober 2011 driemaal zo veel. Het aantal typen omvormers verdubbelde in die periode.

Loodzware silo

Loodzware silo

Winsum - Een betonnen kolos van tussen de 60 en 100 ton is met een telescoopkraan niet te tillen zonder brokken te maken. Heeres Mix- en Pomptechniek BV uit Abbega heeft de mestsilo laten drijven door gebruik te maken van opwaartse druk.

De mestsilo van melkveehouder Bouwe Abma uit Winsum moest vanwege de uitbreiding van een ligboxenstal tientallen meters worden verplaatst. Gerrit Heeres van Heeres Mix- en Pomptechniek BV laat de silo met een doorsnee van 16 meter drijven in een speciaal gegraven vijver. In de silo heeft hij een stalen I 300 millimeter profielframe in kruisvorm gemonteerd.

Installatienormen opgenomen in het Bouwbesluit 2012

Installatienormen opgenomen in het Bouwbesluit 2012

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van installaties heeft u te maken met veel eisen en normen.
Om uw werk goed te kunnen doen, wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de installaties.
Dit brengt een hoop uitzoekwerk met zich mee.

Bouwbesluit 2012
Uiteraard heeft het Bouwbesluit 2012 wat op 1 april 2012 van kracht wordt gevolgen voor uw werkzaamheden.
Om dit alles in goede banen te leiden heeft NEN oplossingen voor u paraat.

Het gemak van NEN Connect Bouwbesluit Installaties
Prettig werken betekent dat u altijd toegang heeft tot de meest actuele normen. Maar het bijhouden van alle wijzigingen is een enorme klus.
Met NEN Connect Bouwbesluit Installaties beschikt u altijd online over de meest actuele en relevante Bouwbesluitnormen.
Zonder dat u er naar om hoeft te kijken.

Ommen schrapt drie bouwprojecten

Ommen schrapt drie bouwprojecten

Ommen
Het college van de gemeente Ommen heeft de stekker uit de ontwikkeling van het stedenbouwkundig project Drieslag getrokken.

De gemeente en mede-ontwikkelaar BNG Gebiedsontwikkeling nemen een verlies van 5,6 miljoen euro!
Dit verlies betreft de afwaardering van aangekochte gronden in het havengebied.
Het plan voor de bouw van 300 woningen wordt definitief afgeblazen.
Als dit niet was gebeurd, had het verlies op de grondexploitatie opgelopen tot 28 miljoen euro.
Het college van b & w bereidt een nieuw minder ambitieus plan voor.
De gemeente Ommen dekt het verlies uit de reserves.
De gemeente heeft de geplande sportpark en het bedrijventerrein wel kunnen ontwikkelen.

Een cadeau voor het dorp van de jubilaris

Een cadeau voor het dorp van de jubilaris

Scharsterbrug
Een cadeau voor het dorp van de jubilaris.
De 40 meter hoge schoorsteen van de zuivelfabriek in Scharsterbrug wordt op kosten van de eigenaar, Vreugdenhil BV Diary Products in Voorthuizen, volledig gerestaureerd.
Dat gebeurt ter ere van het honderdjarig bestaan van de fabriek, waarin nu dochterbedrijf Phoenix Dairy Foods is gevestigd.
De top van de schoorsteen is over een lengte van 4 meter volledig opnieuw gemetseld.
Het metselwerk aan de binnen- en buitenzijde was zodanig aangetast, dat vrijwel alle voegen opnieuw moesten worden gevuld.
De ijzeren banden, die in het metselwerk zelf voor het verband zorgden, zijn uitgekapt en opnieuw aangemetseld.
Ook het gele siermetselwerk is deels hersteld.
Schoorsteenbouwer Harm Meijer BV uit Ten Boer verving bovendien 35 ijzeren hoepels, die omhoog zijn getakeld en het metselwerk rondom de schoorsteen