background

Nieuws uit de bouwsector

838 meter hoog in drie maanden...

838 meter hoog in drie maanden...

In China wordt volop gebouwd en de ambities zijn groot.
Een opvallend project is een 838 meter hoge wolkenkrabber met 220 verdiepingen die in drie maanden gebouwd moet worden.
Dat betekent concreet vijf verdiepingen in een dag.
Eerder gingen geruchten dat dat gebouw in 210 dagen gebouwd zou worden, maar het moet nu dus nog sneller.
Door het gebouw voor 95% uit geprefabriceerde modules te bouwen, moet het ambitieuze doel gehaald worden.
Broad Sustainable Building (BSB) ontwikkelde de supersnelle bouwmethode die al werd gebruikt in twintig gebouwen in China.
Het bedrijf kwam eerder al in het nieuws in januari door een dertig verdiepingen tellend hotel in vijftien dagen te bouwen.
Eind november zal er gestart worden met de fundering.
De bouw start eind 2012 en moet dus eind maart 2013 klaar zijn.

Andere architectuur

Andere architectuur

Als wij een dimensie verder kijken en denken dan kan er zó veel meer met kwalitatief betere (hoog)bouw gemaakt worden.
Aan de hand van een aantal voorbeelden willen wij u de komende tijd laten zien dat het toch ook anders kan.
Er zijn prachtig architectonische combinaties te maken met wonen, werken en recreëren.
Dit keer als voorbeeld een zwembad bij het Marina Bay Sands hotel in Singapore, dat feitelijk een immens casino is.
Het zwembad verbindt de drie wolkenkrabbers waar de gasten kunnen slapen.
Het heeft de vorm van een schip gekregen dat bovenop de gebouwen ligt.
Het hotel-casino heeft maar liefst 2560 kamers waaronder een 629 m2 grote Chairman-suite die op de 54ste verdieping ligt.
Even relaxen op het dakterras krijgt in het Marina Bay Sands hotel een hele nieuwe betekenis.
Het grondoppervlak van het ‘dak’ is maar liefst 35 x 340 m., betekent 12000 m2.
Met de 250 stuks bomen, 650 stuks planten, de gigantische infiniti pool en het geheel op een hoogte van 200 meter maken dit ;één van de coolste hotels op aarde.
Onze wens is dan ook een dergelijk gebouw in Nederland of daarbuiten te mogen ontwerpen en te bouwen.
Wij zeggen dan ook: KOM OP INVESTEERDERS!

Andere architectuur II

Andere architectuur II

Geen koud tl-licht, kale muren en sfeerloze omgeving voor de ondernemer die dit kantoor runt.
Deze zogenaamde 'Shoffice', een samentrekking van de woorden shed en office, is een tuinhuis, opslagruimte en kantoor in één.
Voor in je achtertuin!
Hout, glas en ronde vormen doen het object samensmelten met de omgeving.
Resultaat?
Een uniek kantoor, dat alleen maar inspirerend kan werken.

Nog tot 1 juli a.s. hypotheekgarantie < € 320.000,--

Nog tot 1 juli a.s. hypotheekgarantie < € 320.000,--

Als het voor u van toepassing kan zijn maak dan tot 1 juli aanstaande gebruik van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.
Hierdoor heeft u een lagere hypotheekrente tot max. 0,6% en meer zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen.
Inclusief kosten kan nog een garantie afgegeven worden tot een bedrag van € 320.000,-- dit voor max. 30 jaren met min. een annuïtaire aflossing.
Daarna wordt dit teruggebracht naar € 290.000,--
Bovenstaande geldt voor een nieuwe hypotheek.
De maximale hypotheek bij oversluiten is € 265.000,--

Besparen met gevel van zonnepanelen

Besparen met gevel van zonnepanelen

Wie investeert in bijvoorbeeld zonnecellen krijgt niet alleen een lagere energierekening maar kan ook een belangrijk deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
Door de zonnecellen te integreren in de gevel, wordt er ook nog bespaard op bouwkosten.
De gevel levert jaarlijks ruim 10 euro per vierkante meter aan energie op.
Dat betekent dat de gevel zich in twee jaar terugverdient.
Eventuele subsidies zijn daarbij nog niet meegerekend.

Subsidie voor duurzame investeringen
Wie investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie, kan per 1 januari 2013 gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA 2013).
Met de EIA kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. De overheid stelt 151 miljoen euro beschikbaar.
Om gebruik te kunnen maken van de regeling zijn er wel een aantal voorwaarden.
Voor zonnepanelen geldt bijvoorbeeld dat ze een gezamenlijk piekvermogen van 90 Watt moeten hebben.
Ook de omvormer, de aansluiting op het elektriciteitsnet en eventueel ook het zonvolgsysteem komen in aanmerking voor subsidie.
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om ook uw bedrijfsgevel hierop aan te passen en tegelijk een nieuwe uitstraling te geven, neem dan contact met ons op.

Gezocht: eigenaren en gebruikers van kantoren

Gezocht: eigenaren en gebruikers van kantoren

Energiesprong zoekt eigenaren en/of gebruikers van kantoren.
Wij bieden een marktplaats waarop zij aanbieders ontmoeten die hun kantoren naar energieneutraal kunnen renoveren.
Ken jij/ben jij een kantooreigenaar die gaat voor:
• lagere huisvestingslasten
• hogere arbeidsproductiviteit
• tevreden medewerkers
• maatschappelijk verantwoord ondernemen, geef u dan op via onderstaande link.
Budget
Energiesprong stelt vijfhonderdduizend euro beschikbaar voor onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling en projectondersteuning.
Alle deelnemers kunnen hiervan gebruik maken.
Verdere inlichtingen en aanmelding tot 15 maart via: http://kantoorvolenergie.nl/nieuws

Gemeenten let op uw hart!

Gemeenten let op uw hart!

Een winkelstraat of centrum moet het bruisend hart van een gemeente zijn maar......veel van de ondernemers die hiervan deel uit maken verkeren in een moeilijke positie.
Er zijn heel éénvoudig genoeg oorzaken aan te wijzen.
- Oplopende kosten van huur, precariobelasting, verzekeringen, e.d.
- Moeilijk te verkrijgen kredieten bij de bank.
- Minder bestedingen door de consument.
- Concurrentie van een woud aan 24/7-webwinkels.
- Vertrek van grote franchise zaken (Lees publiekstrekkers) naar de buitenzijde van de stad.
- Parkeergelden die steeds maar hoger worden en het winkelend publiek bestraft.
- Slecht gekozen kille nieuwbouw die de menselijke maat voorbij gaat en maar al te vaak de plaats heeft ingenomen van historisch kostbare panden. 
Vanuit ons werk komen wij dit rijtje punten helaas al te vaak tegen.
Als er niet op korte termijn iets gedaan wordt zullen veel meer winkeliers het bijltje er bij neer moeten leggen.
Verpaupering is het vervolg met alle domino effecten van dien.
HAAST IS ECHT GEBODEN!
Op bekwame wijze moet het e.e.a grondig onder de loep worden genomen en  gezamenlijk positieve initiatieven worden ontwikkeld die genoemde oorzaken voor het grootste gedeelte wegnemen.

Omgevingswet stap in de goede richting

Omgevingswet stap in de goede richting

De gemeente Ommen heeft als 1 van de eerste gemeenten in Nederland een gemeentelijk omgevingsplan ontwikkeld.
Door met 1 plan voor haar hele grondgebied te werken, loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet.
Ook economische en sociaal-maatschappelijke plannen krijgen een plaats in dit omgevingsplan.
1 visie op het omgevingsbeleid

In het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) staan voor het eerst alle plannen voor de omgeving van Ommen bij elkaar.
Bijvoorbeeld plannen voor wonen, onderwijs, welzijn, recreatie en natuur. Inwoners, ondernemers en andere partijen zien nu snel wat de gemeente Ommen met de omgeving wil en hoe zij die wil ontwikkelen.

Het bijzondere nut van een warmtebeeldcamera

Het bijzondere nut van een warmtebeeldcamera

Over enkele jaren moeten bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen een EPC van nul hebben.
Dat is haalbaar.
Er zijn allerlei technieken en maatregelen beschikbaar om dat voor elkaar te krijgen.
Bij elk project staan ontwerpers en bouwers voor de vraag hoe de beste energieprestatie tegen de laagste kosten wordt bereikt.
Welke maatregelen zijn het meest zinvol?
Het blijkt dat veel aandacht voor een goede gebouwschil de meeste vruchten afwerpt.
Dat is ook logisch: het is een eenmalige investering die, zolang de woning er staat, rendement oplevert.
Een warmtebeeld camera visualiseert infraroodstraling.
Met deze warmtebeelden wordt snel inzicht verkregen in het verlies aan energie in uw gebouw.

Noodzaak preventief onderzoek platdak

Noodzaak preventief onderzoek platdak

Nederland kent regenval waarbij in korte tijd behoorlijke hoeveelheden water kan vallen.
Als gevolg hiervan hebben het vooral de platte daken  zwaar te verduren.
In combinatie met slecht afschot en niet goed functionerende afvoeren kunnen de gevolgen desastreus zijn.
In de praktijk zien wij maar al te vaak dat door het gewicht aan water met in de winter ijs en sneeuw er een groot risico ontstaat. 
Laat uw platdak daarom regelmatig door ons preventief controleren.
U verkrijgt hierna een geheel  onafhankelijk rapport.
Hiermee kunt u mogelijk ook voordeel bij uw opstalverzekering behalen.
Vraag inlichting via email: selectarchitectuur@home.nl of bel ons op het nr.: 0523-265867.