background

Nieuws uit de bouwsector

Extra bescherming voor dijkwoning

Extra bescherming voor dijkwoning

Zwolle - Zes families nabij Zwolle raken hun woning kwijt aan de IJssel. De IJsseldijk wordt verlegd, zodat de rivier meer water kan afvoeren en Zwolle droog blijft.

Drie families laten nu een dijkwoning bouwen op de plek waar straks de nieuwe IJsseldijk komt. Een damwand geeft één van de woningen extra bescherming.

Leg afspraken altijd schriftelijk vast

Leg afspraken altijd schriftelijk vast

Den Haag - Afspraken tussen opdrachtgever en aannemer moeten ten alle tijden schriftelijk vastgelegd worden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad in een geschil tussen Dura Vermeer Bouw uit Ede en woningcorporatie Vivare. 

Opdrachtgever en bouwer zijn het niet eens over de gunning van het project Tussen de Lanen in Doorwerth. Vivare gunde het project in 2004 aan Dura Vermeer. In het bestek werd het project opgedeeld in drie fasen. Met de aannemer werd een contract afgesloten voor bouwfase 1a en 1b. Later krabbelt Dura Vermeer terug. De aannemer wil de tweede fase best bouwen, maar niet voor het geoffreerde bedrag. Dat hoeft ook niet, stelt de bouwer, want Vivare heeft hiertoe geen schriftelijke opdracht gegeven binnen de zogenaamde “gestanddoeningstermijn”. Volgens Vivare is een schriftelijke bevestiging dan niet nodig.

De Hoge Raad geeft Dura Vermeer gelijk. Volgens de rechters is in het Aanbestedingsreglement duidelijk vermeld dat de opdracht van de aanbesteder “geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling”. De Hoge Raad sluit zich hiermee aan bij de uitspraak van het hof.

Op hellend vlak

Op hellend vlak

Eindhoven - Als alpinisten op een gletsjer verplaatsen medewerkers van ZND Nedicom zich over het hellende dak van het Evoluon in Eindhoven.

Het bedrijf, specialist in het duurzaam conserveren van de gebouwschil, voorziet het koepeldak van het uit 1966 daterende expositiegebouw van Philips na een milieuvriendelijke schoonmaakbeurt van een speciale beschermingslaag.

Deze coating is waterafstotend en voorkomt dat vervuilende deeltjes van onder andere uitlaatgassen zich weer snel aan het 4711 vierkante meter grote oppervlak hechten en de witte glans doen vergrauwen. Philips neemt het gebouw deze zomer weer in gebruik.

Olympisch hoogstandje

Olympisch hoogstandje

Het is een race tegen de klok om alle sportfaciliteiten klaar te hebben voor 27 juli, wanneer voor de dertigste keer de Olympische Spelen beginnen. In Londen betekent dat ook de bouw van een kabelbaan over de rivier de Theems.

De kabelbaan gaat de inmiddels beroemde Millennium Dome rechts op de foto verbinden met de Sports Arena in de Royal Victoria Docks aan de andere kant van het water. In verband met de scheepvaart gaat de kabelbaan hoog over de rivier.

Op de foto is een enorme Liebherr rupskraan (voor insiders: een LR 11350 met 96 meter mast en 84 meter jib van het Schotse hijsbedrijf Weldex) bezig de maximaal 71 ton zware elementen van de grootste pyloon te plaatsen. Die pyloon is 90 meter hoog en staat op 80 meter vanaf de oever. De kabelbaan gaat straks zo’n 2500 bezoekers per uur heen en weer brengen.

Buren verwarmen zwembad

Buren verwarmen zwembad

NoordSleen - Met de ingebruikname van het project ‘Warmte van de buren’ is het zwemseizoen in het Bosbad Noord-Sleen bij Emmen feestelijk geopend. Het zwembad krijgt warmte van een biovergister op 500 meter afstand.


De biovergistingsinstallatie op het bedrijf van de familie Hazelaar wekt duurzame energie op uit biomassa van veehouderij en akkerbouw. Naast elektriciteit komt restwarmte vrij. Het zwembad krijgt deze warmte om het bad en de douches mee te verwarmen. De aansluiting en de installatie, die uit 500 meter leiding en een pomp bestaat, is afgelopen winter door de vrijwilligers van het Bosbad aangelegd.

Investering natuur Groningen-Drenthe

Investering natuur Groningen-Drenthe

Groningen - De regio Groningen-Assen investeert dit jaar 4 miljoen euro in vijftien natuur- en landschapsprojecten. 

Nu ook andere partijen meedoen, is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar. 

Het geld wordt ingezet voor het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en voor recreatie. Het nieuwe natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden, ten zuiden van de stad Groningen bijvoorbeeld, krijgt een bijzondere uitkijktoren, nieuwe fiets- en wandelpaden en een fietsbrug. Ook natuurontwikkelingsgebied Dannemeer in Midden-Groningen krijgt wandel- en fietspaden. Daarnaast voorzien de plannen in de aanleg van een ontbrekende schakel van een TRAP-route. Via deze weg kunnen bezoekers de archeologische monumenten in het gebied bereiken.

Verder wordt onder meer de eendenkooi van rijksmonument Huis te Glimmen in oude luister hersteld. Daarnaast krijgt landgoede-rengordel Noord-Drenthe een kwaliteitsimpuls. Hiertoe is een uitvoeringsplan gemaakt.

Lage struiken in lichte grasdaktuin...

Lage struiken in lichte grasdaktuin...

In het grasdaktuinsysteem van ZinCo Summer Meadow  kunnen kleine plantengroepen en lage struiken  worden geïntegreerd.

De grasdaktuin heeft een minimale opbouwhoogte van vijftien centimeter en een waterverzadigd gewicht vanaf 165 kilo per vierkante meter. Het feit dat dit lage gewicht zich laat combineren met een intensieve begroeiing, geeft architecten en andere ontwerpers een grote ontwerpvrijheid.

Veel mogelijkheden en lage kosten 

Zouden ontwerpen met een dergelijk maximaal gewicht normaal gesproken niet verder komen dan een sedumdak, maakt het dit dak mogelijk een natuurlijke omgeving en een aansprekende daktuin te realiseren, zonder dat extreme eisen worden gesteld aan de dakconstructie.

Zo worden gebouwen met een daktuin niet onnodig duur, terwijl toch een hoog ambitieniveau kan worden bereikt.

Capillaire lontjes 

Het geheim erachter is de combinatie van het nieuwe drainage-element Aquatec AT 45 met het lontvlies DV 40. Door deze nieuwe vindingen heeft het grasdak veel minder water en substraat nodig om te overleven en mooi groen te blijven dan een traditioneel gazon.

Dit is mogelijk door de capillaire werking van de lontjes aan het vlies. Deze ‘zuigen’ op basis van capillaire werking water op uit het daaronder gelegen drainage-element en zorgen zo voor een evenredige bevloeiing van het gazon.

De consument heeft zo een zorgeloze zomer op een goed en goedkoop groen dak.

Flexibele nieuwbouw

Flexibele nieuwbouw

In de nieuwbouw van de Saxion Hogeschool in Deventer worden tientallen kanaalplaten met een dikte van 400 millimeter gelegd.
Daarbovenop komt een verhoogd vloersysteem. Samen met gemakkelijk te verplaatsen systeemwanden zorgen die ervoor dat het nieuwe gebouw van de hogeschool flexibel is in te delen.
Bij verandering van functie zijn er geen bouwkundige aanpassingen nodig aan bijvoorbeeld de luchtkanalen.
De bouwcombinatie Hogeschool Bouwers Haafkes/Plegt-Vos werkt sinds september aan de uitvoering van de uitbreiding aan de spoorzijde van de Handelskade.
Het rechthoekige gebouw met twee ronde neuzen krijgt een oppervlakte van in totaal ongeveer 4500 vierkante meter.
Het is via de centrale hal verbonden met de oudbouw.
Volgens planning wordt de nieuwbouw rond de herfstvakantie in gebruik genomen.
Dan vertrekt Saxion uit de locaties Landbouwschool, Indisch Landbouwmuseum en SVB-gebouw.

Naar 64% led-verlichting in 2020

Naar 64% led-verlichting in 2020

Den Haag - Zo’n 19% van de wereldwijd opgewekte elektrische energie gaat naar verlichting. Door energie-inefficiënte verlichting te vervangen door led-verlichting valt er dus nog veel te besparen. Op dit moment bestaat zo’n 7% van de verlichtingsmix uit led.

Marktonderzoeker Arthur Jaunich van McKinsey & Company presenteerde op het Smart Lighting congres in Düsseldorf cijfers die voorspellen dat het aandeel led gaat stijgen tot 37% in 2015 en zelfs tot 64% in 2020. Willen deze getallen werkelijk gehaald worden dan moeten er nog wel wat barrières geslecht worden.

Onze favoriete badplaats toch behoorlijk veranderd

Onze favoriete badplaats toch behoorlijk veranderd

Scheveningen
De ingrijpende transformatie van de Scheveningse kuststrook heeft de beleving van strand en zee sterk veranderd. Tot voor kort maakte een muur van aaneengesloten horecagelegenheden het strand vanaf de boulevard haast onzichtbaar. De Solà-Morales arquitecte bracht hier verandering in.
Het grootste deel van het projectprogramma bestaat uit de wandelpromenade met geïntegreerde zeewering, deze werd verlengd om de bezoekers vanaf verschillende niveaus vrij uitzicht op zee te bieden. Alle elementen boven de wering mochten niet meer dan zevenhonderd kilogram wegen om in het geval van een apocalyptische storm schade aan de dijk te voorkomen.
 

Sterker landschap
De nieuwe boulevard is geen rechte lijn, maar een golfbeweging die voortkomt uit de historie van het bestaande landschap. Deze beweging verbindt in één vloeiend gebaar Scheveningen Bad, Dorp en Haven. Belangrijk aspect aan het ontwerp is naast de landschappelijke verbetering, de versterking van de kust. Het stukje Nederlandse kust in Scheveningen is door het Rijk namelijk als zwak aangemerkt.
 

Kunst aan zee
De nieuwe beeldentuin van Museum Beelden aan Zee met 23 sprookjesbeelden vanTom Otterness, vormt de schakel tussen de bestaande boulevard en de nieuwe boulevard.

Half toegankelijk
Delen met vrij zicht op zee worden afgewisseld met toegangen tot paviljoeneilanden waar activiteiten plaatsvinden. Deze zomer is de helft van de promenade door de Solà-Morales toegankelijk voor het publiek. Als de planning geen vertraging oploopt, zal de 1,9 kilometer lange boulevard in 2013 af zijn.

Persoonlijke noot
Een verandering of verbetering op zich kan goed uitpakken maar er moet wel voor worden gewaakt dat; zoals in zovele steden en dorpen zich helaas al heeft voltrokken, de “ZIEL” of “HISTORIE” niet verloren gaat!